Daňové poradenství


Zpracujeme pro Vás všechny druhy daňových přiznání, poradíme Vám v obchodních záležistostech z daňového hlediska či zastoupíme Vás v rámci daňového řízení u finančních úřadů, registrujeme Vám k daním v zahraničí. Svěřte se do rukou daňových odborníků, kteří Vám nabízejí svoje zkušenosti a znalosti v plné šíři daňové soustavy. Každá Vaše obchodní transakce přináší nové příležistosti, ale i jistá rizika - a to i z daňového hlediska. V ámci služeb daňového poradenství Vám pomůžeme nastavit vaše obchody z daňového pohledu tak, aby došlo k minimalizaci těchto rizik v budoucnosti. Naše služby budou přínosem pro Vaše každodenní i mimořádné obchodní transakce.

Zpracování daňových přiznání k:

Samozřejmá je odpovědnost za všechna zprcovaná daňová přiznání a odkladn lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 30.6. Tato služba přináší nejen výhodu pozdějšího zaplacení daně, ale také ve většině případů šetří zálohovou platbu daně k 15.6.

Zastupování na úřadech:

Na základě generální plné moci zastupujeme klienty ve veškerých záležitostech před správcem daně (Finanční úřad a Celní úřad), správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojšťovnami a jinými institucemi. Zpracujeme Vám odpovědi na výzvy k podání vysvětlení či odvolání v daňových řízeních. Veškerou komunikaci s úřady provádíme elektronicky, včetně podávání veškerých daňových přiznání a hlášení.

Komplexní daňové poradenství:

Poradentví vždy provádí osobně daňový poradce. Klientům poradíme s jejich daňovými problémy, optimalizujeme jejich obcchodní záměry z daňového hlediska atd. Mezi standardní služby patří: