Náš tým


Firma EKONOM PARTNER s.r.o. vznikla transformací z firmy Ing. Šárka Mertová - daňový poradce v roce 2003. Máme více jak 19-ti letou zkušenost s profesionálním poskytováním ekonomických služeb. Na trhu poradenských služeb aktivně působíme od roku 1996.

Kolektiv naší společnosti je tvořen týměm šsti stálých a třech externích spolupracovníků. Naši pracovníci jsou absolventy obchodních akademií, vysokých ekonomických škol se specializací na účetnictví, daňové poradenství a informační management. Díky pravidelnému školení je zabezpečena odpovídající úroveň znalostí novinek a změn.

Společnost je členem Komory daňových poradců, Sdružení účetních a daňových poradců a Svazu účetních.

Jednatelkou společnosti Ing. Šárka Mertová, která je absolventkou Fakulty podnikatelské VUT v Brně a od 1.11.2003 je zapsána v seznamu Komory daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 3774. Je oprávněna vykonávat daňové poradenství podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a komoře daňových poradců České republiky a užívat označení DAŇOVÝ PORADCE s oprávněním poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi souvisejí. Je přihlášena k 'Etickému kodexu KDP ČR'.

Předtsavujeme Vám naše stálé pracovníky:

Ing. Šárka Mertová,                    jednatelka, daňový poradce               e-mail: mertova@ekonompartner.cz

Ing. Monika Leichmanová           vedoucí účetní                                  e-mail: leichmanova@ekonompartner.cz

Bc. Eva Řeháková                        účetní                                              e-mail: rehakova@ekonompartner.cz

Silvie Bobková                             asistentka                                        e-mail: sekretariat@ekonompartner.cz

Karolína Valachová                      mzdová účetní                                  e-mail: mzdy@ekonompartner.cz

Bc. Markéta Ptáčková                   mzdová účetní, účetní                       e-mail: ucetni2@ekonompartner.cz