Daňové poradenství


Zpracujeme pro vás všechny druhy daňových přiznání, poradíme vám v obchodních záležistostech z daňového hlediska či zastoupíme vás v rámci daňového řízení u finančních úřadů, zaregistrujeme vás k daním v zahraničí. Svěřte se do rukou daňových odborníků, kteří nabízejí svoje zkušenosti a znalosti v plné šíři daňové soustavy. Každá obchodní transakce přináší nové příležitosti, ale i jistá rizika - a to i z daňového hlediska. V rámci služeb daňového poradenství pomůžeme nastavit vaše obchody z daňového pohledu tak, aby došlo k minimalizaci těchto rizik v budoucnosti. Naše služby budou přínosem pro vaše každodenní i mimořádné obchodní transakce.

Zpracování daňových přiznání k:

Samozřejmá je odpovědnost za všechna zpracovaná daňová přiznání a odkladní lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 30. 6. Tato služba přináší nejen výhodu pozdějšího zaplacení daně, ale také ve většině případů šetří zálohovou platbu daně k 15. 6.

Zastupování na úřadech:

Na základě generální plné moci zastupujeme klienty ve veškerých záležitostech před správcem daně (Finanční úřad a Celní úřad), správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a jinými institucemi. Zpracujeme odpovědi na výzvy k podání vysvětlení či odvolání v daňových řízeních. Veškerou komunikaci s úřady provádíme elektronicky, včetně podávání veškerých daňových přiznání a hlášení.

Komplexní daňové poradenství:

Poradenství vždy provádí osobně daňový poradce. Klientům poradíme s jejich daňovými problémy, optimalizujeme jejich obchodní záměry z daňového hlediska atd. Mezi standardní služby patří: