Mzdy, personalistika


Externí zpracování mzdové agendy patří v dnešní době k běžně využívaným službám. Nabízíme zpracování mezd jak malých organizací (do 25 zaměstnanců), tak i organizacích velkých. Mzdové účetní pravidelně absolvují odborná školení a věnují se stále se vyvíjející legislativě.

Veškerá podání v komunikaci s klientem i s úřady provádíme elektronicky, spolupráce je tak efektivní. Disponujeme kvalifikovaným komerčním certifikátem (elektronický podpis) a podání povinných přiznání, přehledů a sestav se tak stává jednodušší. Dle požadavků klienta připravíme pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr i směrnice týkající se zaměstnanců.

Mezi naše standardní služby patří: