Účetnictví ON-LINE


Klient má možnost díky vzdálenému přístupu velmi efektivně a kdykoli spravovat své účetnictví bez nutnosti přepisovat účetní data z papírových podkladů do účetního programu. Přitom výhody spolupráce s externí firmou jsou i nadále zachovány za vedení účetnictví účetní firmou. Službou on-line účetnictví klient získá do pronájmu účetní software a z jeho prostředí si sám může dle svých individuálních potřeb například vystavovat faktury vydané, evidovat faktury přijaté, úhrady a kontrolovat závazky a pohledávky, vystavovat příkazy do banky a jejich export do bankovního systému, vést pokladnu atd.

Výhody on-line účetnictví: